Missä määrin yrityssektori voi hyötyä yhteistyörobottiteknologioista tänä päivänä?

0
1254

Tilastot osoittavat, että noin 40 prosenttia työpaikoista ympäri maailmaa automatisoidaan seuraavan vuosikymmenen tai kahden aikana. Tätä suurta automaatioon päin kallistumista on odotettu iät ja ajat, eikä se ole mitään uutta ainakaan historiallisella mittapuulla. Esimerkiksi kuljetusalalla raideliikenne on palkannut aikojen saatossa huomattavasti vähemmän ihmisiä valvomaan ratoja. Taustalla ovat alan teknologiset muutokset ja automaation kasvu.

Artificial Intelligence, Robot, Ai, Ki, Program

Samanaikaisesti tämä uusi rekrytointistrategia on kuitenkin johtanut nopeampaan ja älykkäämpään kuljetusjärjestelmään, jonka tuottavuus on myös parantunut. Yhteistyörobottien myötä on itsestään selvää, että elinkeinoelämä kehittyy ja tulee entistä tuottavammaksi rajoittamalla inhimillisiä virheitä koneen tehokkuudessa ja kanavoimalla inhimillistä työtä luovuuteen.

Mitä yhteistyörobotiikka on?

Yhteistyöroboteilla, joita kutsutaan joskus myös nimellä kobotti, tarkoitetaan erityisiä robottiteknologioita, jotka auttavat työntekijöitä saavuttamaan tavoitteensa jokapäiväisessä työssään. Yhteistyörobotiikka on siis prosessi, jossa robotteja käytetään ihmisen kapasiteetin kasvattamiseen sen sijaan, että ne vain korvattaisiin. Yhteistyörobotiikan idea on samankaltainen kuin verkkosijoitusalustoilla, joiden tarkoituksena on tehdä sijoittamisesta parempaa ja poistaa perinteisen sijoittamisen monimutkaisuus. Tässä yhteydessä voidaan esimerkiksi katsella käyttäjän eToro kokemuksia. eToro tarjoaa joitain parhaita sijoituskohteita ETF-rahastojen, osakkeiden, hyödykkeiden ja kryptovaluuttojen osalta muiden verotuksellisten varojen joukossa ilman, että heidän tarvitsee tinkiä kätevyydestä. Lisäksi alusta on helppo navigoida, ja investointeja voidaan tehdä vain muutamalla klikkauksella. Tämä tekee siitä todella hyödyllisen nykysijoittajalle.

Yhteistyörobotiikassa tehtävät tai toiminnot, jotka eivät paranna kognitiota, jätetään roboteille. Ajatuksena on täydentää ihmisen työtä teknologialla, jolloin ihmisoperaattorit voivat hallita tehtäviä tehokkaasti riippumatta siitä, ovatko ne liian vaarallisia, pieniä vai suuria käsiteltäväksi. Useimmiten ihmisoperaattorit joko valvovat robottien toimintaa tai joutuvat työskentelemään niiden kanssa käsi kädessä. Tämän vuoksi ihmiset ovat kriittisiä yhteistyörobotiikan onnistumiselle ja ovat edelleen merkityksellisiä työprosessissa. Vasta nyt he voivat keskittyä käsittelemään monimutkaisempia, ongelmanratkaisutaitoja vaativia toimintoja sen sijaan, että he joutuisivat tyytymään arkiseen, toistuvaan työhön.

Liike-elämässä, erityisesti tuotantoyrityksissä, jotka käsittelevät teollisia ja arvokkaita kulutustavaroita, ihmiset ovat edelleen juurtuneet prosesseihin valmistuksesta jakeluun. Prosessit olisivat kuitenkin hienostuneempia, mikä mahdollistaisi innovatiiviset, erikoistuneet ja luovat ihmisen panostukset yhteistyörobottien avulla.

Miten bisnessektori hyötyy yhteistyörobotiikasta

Yhteistyörobotiikka tuo mukanaan uusia lupauksia entistä paremmista ajoista elinkeinoelämälle. Ihmisten ja robottien yhtenäisyys virtaviivaiseen prosessiin tuo mukanaan useita etuja, kuten:

Kuluttajien tarpeiden parempi ymmärtäminen

Yhteistyörobotit ovat erittäin lupaavia tulevaisuuden suhteen, koska ne pystyvät automatisoimaan tuotannon ja toimitusketjun tehokkaasti. Ne lisäävät ihmisen kapasiteettia, luovuutta, voimaa ja tarkkuutta huomattavasti, ja saa ymmärtämään tuotannon ja tarjonnan tarpeet entistä paremmin. Esimerkiksi eksoskeleton (ulkoinen tukiranka) yhteistyörobotit, joiden avulla ihmistyöntekijät voivat liikkua nopeammin, olla tarkempia ja kantaa kuormia vaivattomasti, parantaa tuottavuutta työpaikoilla, kuten tehtaissa, kaivoksissa ja niin edelleen.

Parempi työnkulun tehokkuus

Teollisuusrobotteihin verrattuna yhteistyörobotit pystyvät helposti sopeutumaan muutoksiin, niin jatkuviin kuin viime hetken muutoksiinkin. Koska yhteistyörobotit työskentelevät ihmistyöntekijöiden vierellä tai ovat heidän valvonnassa, nämä muutokset ovat hallittavissa vaivatta.

Monisuorittaminen ja tuottavuus

Toisin kuin perinteiset eristetyt robotit, yhteistyörobotit ovat liike-elämän parhaita päivityksiä rakenteensa ansiosta. Ne on rakennettu fyysiseen vuorovaikutukseen ihmisten kanssa jaetuissa työympäristöissä, joten ne on suunniteltu tuottavuutta ajatellen. Lisäksi ne myös varustettu moni suorittamis ominaisuuksilla. Esimerkiksi yhtistyöroboteilla on anturit, joilla ne voivat tunnistaa ja inventoida tuotteita sekä suorittaa laadunvalvonta-analyyseja.

Työturvallisuus

Siinä missä teollisuusrobottien tehtävänä on auttaa ihmistyöntekijöitä välttämään ongelmia työpaikalla, yhteistyöroboteilla pyritään parantamaan tehokkuutta ja turvallisuutta. Ne voivat myös hoitaa toistuvia ja haastavia tehtäviä, jotka voivat olla haitallisia ihmistyöntekijöiden terveydelle. Ominaisuudet, kuten törmäysilmaisimet ja voiman palaute näkyvät yhteistyöroboteissa, joten ne ovat turvallisia ihmisten kanssa vuorovaikutukseen työpaikalla. Ne vuorostaan täydentävät ihmisten työskentelyä ja antavat työntekijöille mahdollisuuden yrittää tehtäviä, joiden suorittaminen voi muuten olla monimutkaista tai vaivalloista. Näin turvallisuus asetetaan etusijalle ja ihmistyöntekijät saavat sen sijaan olla luovia ja soveltaa ongelmanratkaisutaitoja.

Comments are closed.